Tilläggsförsäkring bostadsrätt

Alla boende behöver en egen hemförsäkring. Utöver hemförsäkringen kan man även teckna ett tillägg som täcker skador på vissa saker i gränslandet mellan förening och enskild boende, exempelvis sådant som föreningen äger men den boende har underhållsansvar för. Detta så kallade bostadsrättstillägg ligger utöver grundnivån i din ordinarie hemförsäkring. Det är tänkt som komplement tillsammans med hemförsäkringen och fastighetsförsäkringen och ser till att det inte finns något glapp mellan de två.

Gruppavtal

För att säkra att alla har en miniminivå (och med viss mängdrabatt) har föreningen valt att teckna tillägget som ett gruppavtal kombinerat med vår fastighetsförsäkring. Du behöver alltså inte själv teckna tillägget till din hemförsäkring och kan använda föreningens gemensamma försäkring vid den typen av skada. Om du själv ändå tecknar bostadsrättstillägg till din hemförsäkring blir du dubbelförsäkrad för tilläggsdelen. För den här typen av skador får man inte dubbel ersättning även om man har två försäkringar, men det kan ibland vara olika självrisk. Jämför villkor nedan.

Tilläggsförsäkringens villkor:

 • Försäkrad egendom
  - Av bostadsrättshavare bekostad fast inredning i bostadsrätt. Som fast inredning i bostadsrätt räknas även egendom såsom balkong, veranda, altan eller liknande.
  - Egendom som tillhör bostadsrättsförening, men för vilken bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
 • Försäkringsbelopp
  Fullvärde. Vid allriskskada enligt drulleförsäkring dock max 100 000 kr.
 • Försäkrade händelser
  Egendomsskada som kan ersättas enligt Trygg-Hansas hemförsäkringsvillkor, grundskydd samt drulleförsäkring. Se vidare: Försäkringsöversikt
 • Självrisk
  1 500 kr.
  Vid vattenskador 2 000 kr, förutom vid två situationer:
    4 000 kr vid utströmning från badrum eller annat våtrum
    10 000 kr om utströmning beror på frysning

Se mer om felanmälan i fastighetsförsäkringens skademanual.