welcome
introbild
Bostadsrättsföreningen Vindö är belägen på Torsbygatan i Farsta. Föreningen bildades 1958 och har två hus. För att använda en bostadsrätt måste man var medlem i föreningen. När man säljer sin bostadsrätt överlåts denna rätt till köparen, förutsatt att köparen blir godkänd som ny medlem i föreningen. Detta gäller i alla bostadsrättsföreningar och bestäms av bostadsrättslagen.
Föreningens stadgar innehåller de grundregler alla medlemmar accepterar att följa i och med att de går med. Stadgarna kan uppdateras genom förslag till föreningens årsstämma. Medlemmarna i föreningen väljer också på årsstämman en styrelse. Med ledning av stadgarna fattar styrelsen beslut om löpande ärenden fram till nästa årsstämma och kan uppdatera vår information till medlemmar vid behov. Teknisk och ekonomisk förvaltning sköts enligt avtal, se sida om leverantörer.
Om du undrar över något läs vår information till medlemmar. Du kan även kontrollera våra stadgar. Aktuella uppdateringar ser du i vår Vindöbulletin. Under menyn Leverantörer finns företag vi anlitar och vidare länkar om deras ansvarsområden, de viktigaste även direkt här nedanför.
Hittar du inte svar eller känner att du behöver veta mer kontakta föreningen (kontakt).